História kúpeľov Mariánske Lázně

História kúpeľov Mariánské Lázně.

 

Pomerne mladé kúpeľné mesto Mariánské Lázně vzniklo začiatkom 19. storočia, v údolí kde vyviera mnoho liečivých prameňov známych usadlíkom už v 13. storočí. V roku 1528 boli na príkaz kráľa Ferdinanda I. skúmané na obsah soli.

V roku 1812 z rozhodnutia opáta tepelského kláštora K. K. Reitenbergera vznikla samostatná obec kúpele Mariánské Lázně. O 6 rokov neskôr sú Mariánské Lázně prehlásené za „kúpeľné miesto“

Kúpele Mariánské Lázně a ich história.

Začiatok 20. rokov 19. storočia znamenali kúpele Mariánské Lázně obrovský stavebný rozvoj. Záhradník Václav Skalní, architekt Jičín Scherzo a staviteľ Anton Turne z nehostinného, barinatého údolia vytvorili medzi rokmi 1817 - 1823 pôvabné parkové mesto s klasicistickými a empírovými domami, altánkami, pavilónmi a kolonádami.

Cisár František I. v roku 1865 povýšil kúpele Mariánské Lázně na mesto. O rok neskôr ten istý cisár mestu udelil mestský znak.

Zlatý vek kúpeľov Mariánske Lázně v rozmedzí rokov 1870 - 1914 dodnes pripomínajú kúpeľné budovy, hotely, kolonády a kostoly, taktiež boli rozšírené parky a vytvorené romantické vyhliadky. V r. 1872 mesto získalo železničné spojenie s Chebom, Viedňou a Prahou cez Plzeň a 1898 s Karlovými Varmi, čo prináša kúpeľom ďalší rozvoj. V roku 1927 bolo spojenie Kúpeľov Mariánské Lázně so svetom ešte rozšírené postavením letiska v blízkych Sklářích.